Shpija në Vërtekic

Full Address: North Macedonia, Skopje Region, City of Skopje, Municiplity of Kisela Voda, Илија Ристевски, Shpija në Vërtekic
GPS Coordinates: 41.88502, 21.51188